Dataherstel

dataherstel.nl

BEL: 076 - 5 877 966

Partner in data recovery

Uw partner in data recovery

Oorzaken dataverlies

Formatteren of verwijderen van bestanden

Veruit de meest voorkomende oorzaak van gegevensverlies is het verwijderen (per ongeluk of met opzet) van bestanden zonder een deugdelijke backup. Er worden harde schijven geformatteerd, een nieuw besturingssysteem geïnstalleerd en 'ineens' zijn bv. de bestanden uit de map 'Mijn Documenten' verdwenen.
Als er na het formatteren niets meer op een harde schijf wordt geschreven is de kans het grootst dat alle data kan worden hersteld, hoe meer er op de schijf wordt geïnstalleerd hoe groter de kans dat bepaalde data wordt overschreven. Overschreven data = geen data en maakt de kans op een succesvolle data recovery kleiner.
K-Design Dataherstel kan zelfs uit de prullenbak verwijderde bestanden terug halen zolang er niets meer op de harde schijf is geschreven.

Beschadigde sectoren (bad sectors)

Een andere vorm van dataverlies wordt met name veroorzaakt door beschadigde sectoren (bad sectors) die bestanden, mapstructuren of het besturingssysteem kunnen aantasten.
Over het algemeen zijn deze het gevolg van een head disk crash, als bv de schijf valt of gestoten wordt maar kunnen al aanwezig zijn op het moment dat de harde schijf de fabriek verlaat. Het betreft hier zeer kleine onregelmatigheden in de magnetische laag op de harde schijven welke tijdens het productieproces zijn ontstaan.
Vroeger, (lang geleden) zat er een sticker op de hard disk waarop de bad sectors vermeld stonden zodat bij de installatie van de harde schijf de systeembeheerder deze in de BIOS kon ingegeven zodat het besturingssysteem er geen gebruik van maakte.
Tegenwoordig programeert de fabrikant de harde schijf zodanig dat deze sectoren vermeden worden.
Probleem opgelost toch? Ja en nee, de metallurgische onzuiverheden in de coating worden in eerste instantie omzeild echter kunnen ze ook nog gaan groeien als een soort schimmel (zwaan kleef aan, de ene beschadigde sector beïnvloed de andere) en de gebieden die de fabrikant als veilig heeft verklaard worden aangetast.
Er zijn fabrikanten (wij noemen geen namen) die harde schijven met beschadigde sectoren "kunstmatig" halveren in grootte en met een apart modelnummer uitleveren aan grote computer leveranciers tegen een gereduceerde prijs.

Harde schijf crash

Wat is een harde schijf crash en hoe ontstaat deze?
In harde schijven bevinden zich één of meerdere ronddraaiende platen (platters) van aluminium of glas. Op deze platen, de eigenlijke harde schijven, is een gladde magnetische laag aangebracht welke de data bevat. Door de hoge snelheid waarmee deze schijven rond draaien (4200, 5400, 7200, 10000 en 15000 toeren per minuut) ontstaat een luchtwerveling. De lees/schrijfkoppen zweven door hun aerodynamische vorm op enkele nanometers boven de schijfoppervlakken (er kan nog geen mensenhaar tussen).
Als om welke reden dan ook deze koppen de schijf raken, spreekt men van een harde schijf crash. Door een crash komen microscopisch kleine beschadigingen zoals putjes en krassen in de magnetische coating waardoor bad sectors ontstaan en de data op die plaats (meestal) verloren gaat.
Elke keer als de koppen boven deze plaats zweven kunnen ze door de verstoring in de luchtwerveling nogmaals het schijfoppervlak raken waardoor het probleem alleen maar groter wordt, het aantal beschadigde sectoren neemt toe en de kans op een succesvolle data recovery wordt steeds kleiner.
Wij raden ten zeerste af om in deze situaties nog verder te werken en de data door ons veilig te laten stellen.
Een harde schijf crash ontstaat meestal door het niet goed afsluiten van de computer, stroomstoringen, warmteontwikkeling (kromtrekken van de schijven), verplaatsen, stoten of vallen van een computer. Met name bij mobiele apparatuur zoals laptops en externe harde schijven is dit een veel voorkomend probleem.

Corrupt File System (beschadigd bestandssysteem)

Het onjuist afsluiten van een computer, met name tijdens bewerkingen, kan er toe leiden dat het file system oftewel het bestandssysteem beschadigd raakt. De bestandsindeling (FAT 16, 32, NTFS als mede de mapstructuur is onherkenbaar geworden en het besturingssysteem zal onherroepelijk komen met een melding zoals "Dit station is niet geformatteerd. Wilt u het station nu formatteren?"
Beschadigingen in het bestandssysteem kunnen ook worden veroorzaakt door bad sectors (beschadigde sectoren) juist op die plaats waar zich de informatie over de indeling van de harde schijf bevindt.
De meeste problemen omtrent een corrupt file system zijn door ons op te lossen.

Defecte elektronica

Stroomstoring, piekspanning, statische elektriciteit, kortsluiting, blikseminslag, slechte contacten van de voedingsstekker, oververhitting door slechte ventilatie, enz. zijn over het algemeen de veroorzakers van overbelasting van de elektronische componenten van de harde schijf.
Soms duidelijk herkenbaar aan verbrande sporen en zwartgeblakerde onderdelen, soms niet of nauwelijks waarneembaar met het blote oog. Meestal beperkt de schade zich tot de elektronica aan de buitenzijde van de hard disk maar kan ook doorslaan naar de versterkers binnen in de behuizing.

Symptonen van defecte elektronica zijn:

  • niet opspinnen van de harde schijf, of na enige tijd weer stoppen met draaien
  • tikkende geluiden (ook wel "click of death" genoemd)
  • de harde schijf wordt niet herkend in de BIOS of door besturingsstysteem

Het uitwisselen van printplaten kan een uitkomst bieden maar bij de meeste merken en type's zijn de platen uniek en kan verwisseling de zaak alleen maar verslechteren.

Problemen in de service area (firmware)

Een groot deel van harde schijf problemen wordt veroorzaakt door beschadigingen in de service area. In zulke gevallen wordt het onmogelijk de harde schijf te benaderen. Soms herkent de BIOS de harde schijf verkeerd of helemaal niet.
Bijvoorbeeld, Fujitsu MPG drives kunnen hun gegevens verliezen zoals naam en grootte. Er is geen toegang tot de schijf en gebruikers bestanden. Hetzelfde gebeurt met Western Digital en andere schijven. Dit zijn bekende problemen; ze worden veroorzaakt door service area beschadigingen en kunnen hersteld worden door K-Design Dataherstel.
Met de juiste apparatuur en software kunnen wij:

  • problemen vaststellen en repareren in de service area (firmware) van harde schijven,
  • wachtwoorden verwijderen van schijven beveiligd met een ATA-password (security level HIGH or MAXIMUM).

Wachtwoord vergeten (ATA Password)

ATA Passwords
Bijna alle laptops en sommige moderne desktop computers hebben de mogelijkheid de harde schijf te beveiligen met een wachtwoord zodat de data ontoegankelijk blijft totdat het juiste wachtwoord (ATA Password) wordt ingegeven. Fabrikanten hebben verschillende namen voor deze technologie, HP noemt het bijvoorbeeld DriveLock maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het wachtwoord wordt opgeslagen in de Service Area op de harde schijf zelf. Het heeft dus geen zin de printplaten te verwisselen of de schijf in een andere computer te plaatsen.
Omdat de Service Area niet gelezen of aangepast kan worden met meeste software, is het wachtwoord niet eenvoudig uit te lezen of te verwijderen.
Wij hebben de mogelijkheden toegang te krijgen tot de Service Area, het wachtwoord te resetten en daarmee uw schijf te "unlocken".
Het unlocking proces veranderd geen partities of besturingssytemen en is daarom veilig voor uw data.

Besturingssystemen

Wij herstellen data van:

Microsoft Windows, FAT 16, FAT 32, NTFS

Mac OS X, HFS, JFS, HFS+

Linux, ext2, ext3, ext4, xfs

RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5

Veiligheid staat voorop

In principe wordt nooit op de datadrager zelf gewerkt maar met een exacte kopie, tenzij het echt niet anders kan. Daardoor blijft de originele inhoud gewaarborgd en is uw data bij ons in veilige handen.

Expertise

Het terughalen van data is een kwestie van kennis en ervaring in combinatie met geavanceerde apparatuur en processen maar ook vooral geduld, precisie en vasthoudendheid zijn hierbij bepalende factoren.

Locatie