Ondergetekende verklaart hierbij K-Design®Dataherstel opdracht te hebben gegeven tot het stellen van een diagnose en onderzoek te doen naar mogelijkheden tot dataherstel.

 Handtekening:

 

Powered by BreezingForms